2310538642 Θερμοπυλών 2, Ασβεστοχώρι, Θεσσαλονίκη info@lynx-security.gr
 
Lynx Security
Φύλαξη Χώρων - Συνοδεία Προσώπων VIP - Συναγερμοί - Θεσσαλονίκη


 

Η LYNX SECURITY είναι η εταιρεία που σας παρέχει με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό λύσεις σε θέματα ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.
Η LYNX SECURITY  ιδρύθηκε στη  Θεσσαλονίκη το 2006. Αντικείμενο της, η Παροχή υψηλού  επιπέδου υπηρεσιών φύλαξης, όπως και ο σχεδιασμός, εγκατάσταση και συντήρηση ολοκληρωμένων προτάσεων, οι οποίες καλύπτουν όλο το φάσμα των συστημάτων διαχείρισης και ασφάλειας κτιρίων.
Η LYNX SECURITY ξεκίνησε ως νεοσύστατη εταιρεία στο χώρο παροχής υπηρεσιών ασφαλείας .Αποτελείται από έμπειρα και καταξιωμένα στελέχη στον  κλάδο αυτό.
Η συνεχής ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών μας, διασφαλίζεται από το ειδικό τμήμα εκπαίδευσης προσωπικού και στελεχών πού διατηρούμε. Σ΄αυτό συμμετέχουν συνεργάτες εκπαιδευτές για το τμήμα φυλάξεων, απόστρατοι αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛΑΣ) & του Στρατού-Νομικοί-Ψυχολόγοι και για το τεχνικό τμήμα ηλεκτρονικοί και ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, πτυχιούχοι Α.Ε.Ι.

 
     
     
 
 

Αναλυτικότερα η εταιρεία έχει τη δυνατότητα να παρέχει:

    • Συνοδεία προσώπων V.I.P
    • Συνοδεία και φύλαξη παιδιών
    • Φυλάξεις Εκδηλώσεων  - Συναυλιών
    • Στατικές Φυλάξεις  Επαγγ. Χώρων – Εργοταξίων-Εργοστασίων
    • Άμεση Επέμβαση
    • 24ωρο Κέντρο Λήψης Σημάτων
    • Συστήματα Ασφαλείας (Συναγερμοί)
    • Μεταφορά σημάτων μέσω GSM & GPRS
    • Συστήματα CCTV(Κλειστά Κυκλώματα)Μεταφορά   εικόνας 
    • Πυρανιχνεύσεις 
    • Φωτισμός Ασφαλείας 
    • Συστήματα ACCESS CONTROL (Έλεγχος εισόδου)

 

Θέτουμε στη διάθεση των πελατών  μας σειρά υπηρεσιών που περιλαμβάνουν:
    • Συνοδεία Υψηλών Προσώπων (V.I.P)                                        
Εξειδικευμένο προσωπικό που αποτελεί  εγγύηση για την προσωπική ασφάλεια των πελατών.
    • Άμεση Επέμβαση
Τα άρτια εξοπλισμένα περιπολικά μας και το έμπειρο προσωπικό μας συμβάλλουνε στην έγκυρη αποτροπή πάσης φύσεως εγκληματικών ενεργειών.
    • Στατικές φυλάξεις χώρων – Εργοταξίων -Εργοστασίων
Με κατάλληλα καταρτισμένο και ένστολο προσωπικό.
    • Μαζικές εκδηλώσεις (Αθλητικές & Καλλιτεχνικές )          
Διακριτική παρουσία ένστολων ανδρών στο χώρο των εκδηλώσεων
    • Υποστήριξη και συντήρηση των εγκατεστημένων Συστημάτων
Από υπεύθυνο τεχνικό προσωπικό.

 
     
     


Παράλληλα παρέχουμε αποτελεσματική κάλυψη προσαρμοσμένη στις ιδιαίτερες ανάγκες  των  πελατών μας διαθέτοντας :
    • Συστήματα Ασφαλείας 
    • Συστήματα Πυρανίχνευσης 
    • Κλειστά Κυκλώματα Τηλεόρασης (C.C.T.V)
    • Συστήματα Τηλεμετάδοσης (TRANSMISSION)
    • Συστήματα Περιμετρικής  Προστασίας 
    • Συστήματα Ελέγχου Προσπελάσεως Κοινού
    • Συστήματα Διαχείρισης κτιρίων